Na LinkedIn žiadnu stratégiu nepotrebujete. Môžete to jednoducho nechať len tak. Čítať si a komentovať posty, ktoré vás bavia, prepájať sa náhodne s tým, kto je vám sympatický, tráviť tu hodiny alebo sa sem prísť pozrieť raz za mesiac.

Pokiaľ nemáte zámer premeniť LinkedIn na zdroj svojich zákazníkov, je to úplne v poriadku.

Ak ale chcete, aby vám LinkedIn generoval nové leady, dopyty, klientov a zákazky…bez stratégie to pôjde len ťažko.

Ako si vytvoriť stratégiu na LinkedIn

Tvorba LinkedIn stratégie je o tom „dať hlavy dohromady“, premýšľať, hovoriť a zapisovať. Klásť si správne otázky a čo najkonkrétnejšie na ne odpovedať.

Naši klienti mi hovoria, že im pomáha, keď sa pýta niekto z vonku. Vďaka hĺbkovému rozhovoru, vieme dať spolu dokopy špecifickú stratégiu a plán.

Účel siete LinkedIn podporuje aj nedávny prieskum Checkli.cz medzi 1000 používateľmi LinkedInu zo Slovenska a Českej republiky.

Priebeh konzultácie

 1. Uvedomte si, že pokiaľ chcete LinkedIn zapojiť do svojej predajnej a marketingovej stratégie, musíte z toho urobiť PROJEKT a riadiť ho. Preto sa dohodnite, kto bude do projektu zapojený, aké kto bude mať role.
  – Kto bude projekt riadiť?
  – Kto budú ambasádori? Ako ich pre túto myšlienku získate?
  – Kto ďalší bude do projektu zapojený a aká bude jeho rola? (podklady pre obsah, tvorba obsahu, vyťažovanie leadov, podpora z obchodu…)
 2. Zamyslite sa nad dôležitými otázkami, ktoré sa týkajú vás a vášho biznisu:
  – Kto je vaša cieľová skupina? S kým sa budete na LinkedIn prepájať, komunikovať?
  – V čom je vaša firma, produkt/služba unikátna, prínosná a užitočná, na aké odbornosti, know-how ju staviate?
 3. Kľúčovú úlohu budú mať ambasádori. Preto pre každého zvlášť zadefinujte, v čom je jeho unikátnosť, na čo je odborník, v čom je jeho osobný prínos pre vašich (potenciálnych) klientov.
 4. Informácie z bodov 2 a 3 potom budú tvoriť 3 piliere vašej stratégie a komunikácie na LinkedIn (v profiloch a hlavne v obsahu). To je kľúčová vec, ktorú s klientmi na strategickom plánovaní tvoríme. Na nich stojí celá stratégia.
 5. Dôležitou súčasťou vašej stratégie je OBSAH, ktorý budete pre LinkedIn tvoriť a publikovať. Preto súčasťou vašej celkovej stratégie by mala byť aj stratégia obsahová. Dajte dohromady témy, ktoré budú užitočné pre vašu cieľovku a ktoré budú komunikovať vaše tri piliere. Témy, ktoré vám budú budovať značku, získavať dôveru a premieňať vaše spojenie na leady a zákazníkov.

Pre každého ambasádora potrebujete sadu tém a na ich základe vytvorený publikačný plán.

Ak chcete dôjsť do cieľa, potrebujete plán cesty. Vytvorte si ROADMap. Tam zaneste všetky dlhodobé ciele a krátkodobé úlohy. Termíny, zodpovedné osoby, merateľné ciele.


Ako budete vyťažovať leady?

Leady LinkedIn generuje vo forme relevantných žiadostí o spojenie, zapojenie sa diskusie cez komentáre, osobných správ a dopytov. Premyslite si, ako zapojíte LinkedIn do svojho predajného procesu. Bola by to škoda, urobiť taký ohromný kus práce a nezískať žiadny biznis.


No a samozrejme je treba si všetko VYHODNOCOVAŤ. Nastavte si kontrolné body, termíny vyhodnocovania. Pozerajte si, ako vám nastavené kroky fungujú. Korigujte svoju stratégiu.
Áno, čaká vás dosť práce. Pokiaľ však chcete mať výsledky, je to práca veľmi dôležitá. To napokon ukazujú aj výsledky našich klientov, ktorí podľa spoločne vytvorenej stratégie idú. (Tí druhí potom, bohužiaľ, prešli kurz u nás zbytočne …).

Nemusíte byť na tú náročnú prácu sami. Napíšte mi na radoslav.panis@itnis.sk a vašu LinkedIn stratégiu vytvoríme spoločne s vami a vašimi kolegami.