GDPR

Zákon o ochrane osobných údajov

Dňa 01.02.2022 nadobúda účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 
Pre nás podnikateľov to znamená, že každá web stránka musí poskytnúť návštevníkovi možnosť, ako bude pracovať s nastaveniami cookies.
 
Získanie súhlasu má jednoznačne dané a striktné pravidlá. Cookies lišty s  tlačidlom „Rozumiem“ alebo „Súhlasím“ už po novom nespĺňajú zákonne požiadavky pri kontrole Vám hrozí pokuta. 
 
Cookies lišty v tomto prípade treba prepracovať. Výrazná zmena nastáva pre oblasť spracovania cookies na webových stránkach prevádzkovateľov. Prináša to so sebou najmä nasledovné povinnosti:
  • každá webová stránka by mala obsahovať cookies lištu,
  • bez vyjadrenia súhlasu používateľa bude možné spracúvať len tzv. funkčné resp. technické cookies,
  • na zber ostatných druhov cookies je potrebný súhlas používateľa,
  • je nevyhnutné zabezpečiť plnenie informačnej povinnosti pre cookies podľa čl. 13 GDPR.
Realizácia GDPR podľa novely zákona o ochrane osobných údajov

Kto ma môže skontrolovať?

Kontrolu súladu so ZEK, má na starosti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚPREKAPS). Avšak tento kontrolný orgán bude úzko spolupracovať s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Pri zistení porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností uložených ZEK môže UPREKAPS uložiť pokutu vo výške od 200 € do 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Za nesúlad nastavení cookies podľa GDPR sa už v zahraničí bežne udeľujú pokuty. V posledný deň roku 2021 Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov uložil pokutu pre Google vo výške 150 mil. EUR a pokutu pre Facebook vo výške 60 mil. EUR.

Realizácia GDPR

  • Pokročilá Cookies lišta
  • GDPR dokumentácia
  • Kontrola Všeobecných obchodných podmienok
  • Reklamačný formular
199€ jednorazovo
Objednať