Vynovený web spustíme 01.11.2017

Zostávajúci čas do spustenia